Unicode बाट Preeti र Preeti बाट Unicode Converter
                                                             

तलको बक्समा प्रीति फन्टका अक्षर पेस्ट गर्नुहोस्

                                  

तलको बक्समा युनिकोडका अक्षरहरु पेस्ट गर्नुहोस 

                                      Powered By Samacharpati.com